Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi

PIN

Erişkinlerde görülen skolyoz genelde esnek olmayan eğriliklere eşlik eden dejeneratif disk hastalığı, kanal darlığı ve kemik kalitesinin düşüklüğü ile birlikte görülmektedir. Bu nedenle erişkin skolyoz tedavisi adölesan idiyopatik skolyoz tedavisine göre daha kompleks değerlendirme ve girişimler gerektirebilmektedir. Erişkin skolyoz tedavisinde ki hedef başın pelvis üzerinde dengeli bir şekilde oryante olması, kozmetik görünümün düzelmesi, ağrının giderilmesi ve skolyozun ilerlemesinin durdurulmasıdır.

Erişkin skolyozu basitçe idiopatik ve dejeneratif olmak üzere 2 alt sınıfa ayırabiliriz. Erişkin idiopatik skolyozda omurga eğriliği iskelet olgunlaşmasından önce başlar ve yaşla birlikte ilerler. 40 yaş üstü önceden bilinen eğrilik hikayesi olan hastalarda dejeneratif değişikliklerin de tabloya eklenmesi ile deformite ve klinik bulgular ortaya çıkmaktadır.

Adölesan idiyopatik skolyoz için geçmişte kabul görürlüğü yüksek sınıflama sistemleri geliştirilmişken erişkin skolyoz (adult skolyoz ) için kabul görmüş evrensel sınıflama sistemleri bulunmamaktadır. SRS (Scoliosis Research Society) torakal (apex T2- T11-T12 diski arasında olan); torakolomber (apex T12-L1 arası) ve lomber (apex L1-L2 diski ile L4-L5 diski arasında ) olarak 3 ana sınıfa ayırmıştır. Schwab ve arkadaşları torasik bölgeyi alt ve üst olarak ayırarak sagittal denge,lomber lordoz, ve subluksasyon değişkenleri eklemişlerdir.

Dejeneratif skolyozda tipik olarak önceden bilinen bir eğrilik öyküsü bulunmamaktadır.Kemik erimesi varlığında dejeneratif değişiklikler deformitenin ana sebebidir. Dejeneratif skolyozda eğrilikler tipik olarak lomber bölge ile sınırlıdır ve torakal kompansatuar eğrilikler bulunmaz. Fizyolojikl lomber çukurluk azalmıştır.(lomber lordoz)L4- L5 yana eğilme ile birlikte L3-L4 de rotasyonel subluksasyon sözkonusudur.

Hastalar genellikle bel ağrısı bacaklara yayılan ağrı ve nörojenik kladikasyon ile başvurur bunların yanında görsel olarak da memnuniyetsizlik mevcuttur.Burada ağrının deformite ya da sinir basısına mı bağlı olduğunu ayırt etmek önemlidir. Aksiyel ağrı disk dejenerasyonuna, faset eklem kireçlenmesine veya paraspinal kas güçsüzlüğüne bağlı olabilir. Birlikte olan omurilik kanalının daralması nörojenik kladikasyon, ya da radiküler bacak ağrısına yol açabilir. Bacak ağrısı varlığında genelde lomber eğriliğin konkav tarafında bulgu verir.

Hastaları değerlendirirken ayakta düz dururken baş ve leğen kemiği ile omurga dengesinin değerlendirilmesi gerekir. Bu hastalada omuz asimetrisi ya da pelvis dengesizliği varsa not edilmeli. Hastanın omurga yan profili kalça ve diz muayenesini de içerecek şekilde değerlendirilmelidir. Hasta öne eğilerek torakal hörgüç varlığı ya da lomber asimetri varlığı not edilmelidir. Ayrıntılı nörolojik muayene yapılmalıdır.

Görüntüleme yöntemleri olarak tüm omurga kolonunu içine alan skolyoz vertebral kolon grafisi, omurilik kanalını değerlendirmek için MRI inceleme yapılması gerekecektir.

Erişkin skolyoz tedavisi için hastanın şikayetleri, eğriliğin büyüklüğü ve esnekliği ve bir çok radyolojik değişken hesaba katılarak en ideal tedavi planı yapılır. Bir çok hasta için cerrahi olmayan (ağrı kesici, fizik tedavi ve rehabilitasyon, aktivite modifikasyonu, breysleme) tedavi yöntemleri ile şikayetleri gerileyebilmektedir. Cerrahi tedavi yeterli konservatif tedaviye rağmen ağrıları azalmayan, eğrilikleri ilerleyen ve omurga profil dengesizliği yaşayan hastalarda endikedir.

Şunlar da hoşunuza gidebilir
Ayak Bileği
Diz Burkulması Önleme ve Tedavi SSS
Eklem Artropastisi (Eklem Protezi) Cerrahisi
Patellofemoral Eklem Protezi
Osteoporoz
Sporcularda Omuz ve Dirsek Sorunları & İnstabiliteleri

Yorumunuzu bırakın