Bel ağrısı ve Lomber Dar Kanal Tedavisi

PIN

Bel bölgesinde ağrı anatomik olarak bu bölgedeki herhangi bir yapıdan kaynaklanıyor olabilir. Karın içi bağırsak sistemi, böbrek idrar yolları, genital sistem ve bu yapılarla ilgili herhangi bir problem de bel ağrısı şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Her zaman için bel ağrısının omurga ya da omurilik kaynaklı olduğunu düşünmemek doğru olacaktır.

 

Öncelikli olarak Cerrahi Dışı yöntemler

Günümüzde bel ağrısının omurga omurilik kaynaklı problemlerin aslında büyük oranda konservatif tedavi yöntemleri ile çözülebilmektedir.

Bel ağrısına yol açan dejeneratif disk hastalığı, bel fıtığı ya da bel omurga kanal darlığının tedavisinde ilk basamak olarak ağızdan alınan ağrı kesiciler (Parasetamol (asetaminofen) 1. basamak) ile istirahat tedavisi önerilir. Akut ağrılı tablolarda hareket güçlüğü fonksiyonel kısıtlılık ortaya çıkması durumunda kas içi enjeksiyonların uygulanması gerekebilir.

Bel ağrılarının korse ile takip edilmesi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmalar bulunmamaktadır. Akut ağrılı dönemde korsenin kompresyon etkisinden bahseden çalışmalar bulunmaktadır. Ancak uzun dönem ortez korse kullanımının omurga çevresi kaslarda zayıflama yol açması nedeni ile uzun süre kullanılmamaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bel ağrısı tedavisinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamaları önemli bir tedavi edici yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrıyı azaltmak, zayıf kasları güçlendirmek, spinal yapılara mekanik stresi azaltmak postürü düzeltmek amacıyla soğuk uygulama, yüzeyel sıcak uygulama, derin ısıtıcılar, elektroterapi uygulamaları, traksiyon uygulamaları masaj tedavisi gibi çeşitli tedavi yöntemleri ağrı ve kas spazmını azaltarak daha erken günlük yaşama dönülmesine yardımcı olurlar.

 

Bele iğne tedavisi olarak adlandırılan epidural enjeksiyonlar, transforaminal enjeksiyonlar, faset eklem müdaheleleri gibi algolojik yöntemler de bel ağrısı tedavisinde uygulanmaktadır. Medikal tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda, ya da rehabilitasyon protokollerinden fayda alınamadığı durumlarda belden iğne tedavisi hem ağrı kesici etkinliği hem de olası bir cerrahiden fayda görüp görmeyeceği konusunda bize bilgi verebilmektedir.

 

Ne zaman cerrahi tedavi?

Omurga kaynaklı bel ağrısının tedavisinde yaklaşık %10 oranında cerrahi tedavi gereksinimi ortaya çıkabilmektedir. Burada cerrahi endikasyonu iyi belirlemek önemli. Hastanın ağrısının hiç bir medikal tedaviye yanıt vermediği omurga kanalı darlığı varlığı, radyolojik ve nörolojik instabilite varlığı cerrahi için gerekli endikasyonları oluşturmaktadır.

Cerrahi yöntemler her hasta için ayrı olarak değerlendirilmelidir. Benzer şikayetleri olan hastalar için aynı cerrahi tedavi uygulanması gerekli değildir. Ayrıntılı fizik muayene ve radyolojik değerlendirme (MR;BT;Röntgen) sonrasında her hasta için cerrahi yöntem hastaya özgü olarak bireyselleştirilmelidir.

Hastalık yoktur ve hasta vardır. Herhangi bir hastalık ile alakalı tedaviniz de bunu üstlenen hekim ve sizin sorumluluğunuz altındadır. Bu sitede bilgilendirme amaçlı yazılan bu yazılar ile tedavi yönlendirilmesi yapılamaz. Hastalıklarınızın tanı ve tedavisi ile alakalı mutlaka hekiminizden görüş almalısınız.

Yorumunuzu bırakın