Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması

PIN

Skolyoz omurganın taçsal plan (koronal) da Cobb metodu denilen yönteme göre 10°üzerinde olan eğriliklerine verilen addır. Skolyoz deformite olarak omurganın taçsal planda ortaya çıkan eğriliği gibi algılansa da aslında bu deformite her üç planda (aksiyel ve sagital plan ile birlikte) gelişen bir sorundur aslında. Üst üste binen omurların rotasyonel deformitesi de bu deformitenin önemli bir komponentini oluşturur. Bu rotasyonel bileşen nedeni ile hatta ‘’rotoskolyoz’’ olarak da adlandırılması söz konusudur.

 

Skolyoz tanısı konulduktan sonra ortaya çıkış zamanına göre, altta yatan bilinen bir hastalığa ikincil gelişimine göre ya da sebebinin belirlenmediği ve daha sıklıkla gördüğümüz ‘’İdiopatik Skolyoz’’ olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde büyük oranda karşılaşılan skolyoz altta yatan sebebi olmadan görülen yani idiopatik skolyozdur. Ortaya çıkış zamanına göre infantil(0-3 yaş, juvenil 3-10 yaş, adölesan idiopatik skolyoz olarak adlandırılır. Bazı sinir kas kavşağı hastalıkları merkezi sinir sistemi tutulumu olan hastalıklar ve farklı sistem sorunlarının eşlik ettiği skolyoz türüne de ‘’Nöromuskuler Skolyoz’’ denilir.

 

Skolyoz teşhisi genelde aileler tarafından ilk olarak hastalarda duruş bozukluğu şikayeti ile başvuru sonrası ‘’Adams Öne Eğilme Testi’’ sırt muayenesinde sırt ortasında geçen hayali çizginin asimetrisi, omuz asimetrisi, bel kol mesafesinin eşit olmayışı, torakal (sırt) ya da lomber (bel) bölgesinde hump ya da hörgüç görülmesi, omurga arka çıkıntılarının orta hatta olmayışı, göğüs kafesi deformiteleri varlığı gibi bulgulardan bir ya da birkaçının bulunması durumunda tüm omurgayı içine alan skolyoz grafisi (vertebral kolon grafisi, omurga ortoröntgenogramı) ile konulabilir.

 

Tedavi yöntemi olarak referans alınan kriterlerin başında hastanın eğriliğinin büyüklüğü gelmektedir. Skolyoz eğriliğinin büyüklüğünü ifade ederken Cobb metodu ile ölçülen derece cinsinden açısal büyüklükten bahsedilir. Hiç bir şekilde skolyozun persantil yani % şu kadar eğriliği var demek doğru değildir.

Açı ölçümü eğriliği içine alan üst ve alt omur cisimlerinin son plaklarına (end plate) paralel çizilen çizgiler arası yapılmaktadır. Bu nedenle aynı ölçümü yapan farklı cerrahlar arasında araştırmacılar arası fark ya da aynı cerrahın farklı zamanlarda aynı eğriliği ölçmesi ile intraobserver farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Yorumunuzu bırakın