Minimal İnvaziv Total Kalça Protezi

PIN

Minimal İnvaziv Total Kalça Protezi

Total kalça protezi (ayrıca kalça artroplastisi olarak da bilinir), yaygın bir ortopedik prosedürdür ve yaşlanan nüfusla birlikte daha da yaygın hale gelmesi beklenmektedir. Kalça eklemini bir implant veya protezle değiştirerek ağrıyı giderir ve hareketliliği artırır, böylece normal günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

Geleneksel kalça protezi cerrahisinde, kalça eklemine bakmak ve erişmek için nispeten uzun bir kesi ve geniş bir yumuşak doku maruziyeti kullanılır. Bu yaklaşımın bir varyasyonu, cerrahın bir veya daha fazla daha kısa kesiler kullanması veya kesinin konumunu değiştirmesidir.

Daha kısa kesiler kullanma veya kesinin konumunu değiştirme amacı, ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmaktır. Bununla birlikte, minimal invaziv teknikler her hasta için uygun olmayabilir. Ortopedik cerrahınız farklı cerrahi seçenekleri sizinle tartışacaktır.

 

Açıklama

Herhangi bir kalça protezi cerrahisinde, hasarlı kemik kesilir ve çıkarılırken bazı yumuşak dokular da alınır. Minimal invaziv cerrahide, cerrah daha küçük bir cerrahi kesi yapar ve kalça etrafındaki kasları daha az keser veya ayırır.

Ancak bu farka rağmen, hem geleneksel kalça protezi cerrahisi hem de minimal invaziv cerrahi teknik açıdan zorlayıcıdır ve cerrah ile cerrahi ekibin önemli bir deneyime sahip olması daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlar.

Geleneksel Kalça Protezi

Geleneksel kalça protezi yapmak için:

Cerrah, kalçanın yan tarafında 10 ila 12 cm lik bir kesi yapar, ardından kasları kalçadan ayırır veya keser, böylece kalça çıkarılıp tamamen görülebilir hale gelir. Cerrah hasarlı femur başını çıkarır ve femurun boş merkezine bir metal gövde yerleştirir. Daha sonra, gövdenin üst kısmına bir metal veya seramik top yerleştirilir. Bu top, çıkarılan hasarlı femur başını yerine koyar. Cerrah, çukurun (asetabulum) hasarlı kıkırdak yüzeyini çıkarır ve yerine metal bir soket yerleştirir. Cerrah, soketi yerinde tutmak için vidalar veya çimento kullanabilir. Cerrah, yeni top ile soket arasına plastik, seramik veya metal bir ayırıcı yerleştirir, böylece pürüzsüz bir kayma yüzeyi oluşur.

Minimal İnvaziv Kalça Protezi

Hedefler minimal invaziv total kalça protezinde benzerdir, ancak cerrah kalçanın etrafındaki dokuları daha az keser. Kullanılan yapay implantlar geleneksel kalça proteziyle aynıdır. Bununla birlikte, implantları uygun bir şekilde yerleştirmek için özel olarak tasarlanmış cerrahi aletlere ihtiyaç vardır.

Minimal invaziv total kalça protezi tek bir veya iki küçük kesiyle gerçekleştirilebilir. Daha küçük kesi, daha az doku bozulmasına olanak sağlar.

Kesiye dayalı minimal invaziv cerrahi veya çoklu kesilerin kullanıldığı cerrahi Posterior, lateral veya anterolateral yaklaşımı kullanan küçük kesi cerrahisi

Bu tür minimal invaziv kalça protezi için cerrah genellikle geleneksel açılıma göre daha ufak ve tek bir kesi yapar. Kesi uzunluğu, hastanın büyüklüğüne ve işlem zorluğuna bağlıdır. Cerrah, kesiyi kalçanın yan veya arkasına yapar. Kaslar ve tendonlar kalçadan ayırılır veya kesilir, ancak geleneksel kalça protezi cerrahisinde olduğundan daha az bir düzeyde. Cerrah implantları yerleştirdikten sonra rutin olarak onları tamir eder. Bu iyileşmeyi teşvik eder ve kalçanın çıkmasını önler.

Çoklu kesi cerrahisi

Bazı cerrahlar iki ayrı küçük kesi ile kalça protezi uygular. İki kesi fikrinin arkasındaki amaç, bir kesiyle pelvisi (kap) yaklaşmak ve diğer bir kesiyle femurunu (uyluk kemiği) yaklaşmaktır. Bu şekilde kalça yaklaşımı, tek bir kesinin kullanılmasına kıyasla altta yatan dokuların daha az bozulmasına olanak tanır. Bu prosedür için cerrahlar genellikle implantların doğru yerleştirilmesini sağlamak için ameliyat sırasında röntgen rehberliğini kullanır.

Kesi konumuna dayalı minimal invaziv cerrahi Direkt anterior yaklaşım; Minimal invaziv cerrahi için başka bir yaklaşım, kesinin konumunu değiştirmektir. Son on yılda, doğrudan anterior yaklaşım daha popüler hale gelmiştir çünkü altta yatan doku ve kasın daha az kesilmesi gerekmektedir.Bu yaklaşımda, cerrah kesiyi kalçanın ön tarafına yapar. Kasın daha az kesilmesi gereklidir ve iyileşmenin daha hızlı olduğu bildirilmiştir. Anterior yaklaşım genellikle özel bir operasyon masası ve aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Minimal invaziv kalça protezi cerrahisi sonrasında, aynı gün taburcu edilebilir veya 1 ila 3 gün hastanede kalınabilir.

Fiziksel rehabilitasyon iyileşmenin önemli bir bileşenidir. Cerrahınız veya bir fizik tedavi uzmanı, hareket açıklığınızı artırmak ve gücünüzü geri kazanmanıza yardımcı olacak belirli egzersizler sağlayacaktır.

 

 

Şunlar da hoşunuza gidebilir
Kalça Yüzeyine Kaplama (Resurfacing)
Kireçlenmelerde Diz Çevresi Osteotomileri
Total Diz Protezi
KALÇA EKLEMİ

Yorumunuzu bırakın