Gebelik Döneminde omurga hastalıkları

PIN

Günümüzde  gebelikte bel ağrısı sıklığı yaklaşık olarak %50-80 civarındadır.Bu şekilde bel ağrısı çeken insanların 1/3 ü de bu durumdan ciddi olarak etkilenmektedir.Genellikle  5.-7. ay civarında  ortaya çıkmaktadır.Ancak daha erken başlangıçlı olabileceğini bildiren yayınlar mevcuttur.

Daha  önceden gebelik öncesi bel ağrısı ve buna bağlı problemleri olan kadınlarda gebelikte bel ağrıları ve sorunları yaşama şansızlığı artmaktadır. Önceki gebeliklerinde bel ağrısı ve sorunları yaşayanlarda diğer gebeliklerinde %85 oranında bu problemler tekrarlamaktadır.

Bu dönemde ortaya çıkan bel ağrısını açıklamaya yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara göre  artan ağırlıkla beraber ağırlık merkezinin yer değiştirmesi ve hormonal değişiklikler en önemli faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Sedanter yaşam şekli dediğimiz aktivite azlığı da gebelik istemeyen bir durumdur ve hareketli olan ,yürüyüş yapan gebelere göre bu dönemi sedanter geçirenlerde bel ağrısı daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Genç yaşta gebelik ve tekrarlayan gebelikler de bel ağrısı için risk faktörleri olarak kabul edilmektedir.

Gebelik döneminde bel ağrısı ile başvuranlarda ayrıntılı fizik muayene ile genellikle muhtemel ağrı kaynakları ortaya konulabilmektedir ancak bazen ayırt edilmesi zor durumlarda görüntüleme yöntemlerine başvurmak zorunda kalınabilir. Bu noktada önemli 2 nokta mevcut; maruz kalınan radyasyon miktarı ve gebeliğin haftası. Buna göre komiteler gebelikte fetusun maruz kalacağı kümülatif radyasyon dozunun 5 rad altında olması gerektiğini belirtmişlerdir.(1 rad=0,01 Gy). Lumbosakral omurga röntgeninin 0,359 rad olduğu düşünülecek olursak yaklaşık 13 tane bu röntgen çekimi sonrası; Lomber bilgisayarlı tomografinin 3500 rad iyonize radyasyon yayması ile 2 defa çekimi sonrası bu kümülatif doza ulaşılmaktadır. Bu nedenlerle eğer ileri bir görüntüleme yöntemi gerekecekse bu iyonize radyasyon kaynağı olmayan manyetik rezonans (MRI) olmalıdır.

Amerikan Radyoloji Derneği ilk 3 ay MRI çekilmesini önermemekle birlikte; mecburiyet durumunda anneye gerekli bilgilendirmeler yapılarak annenin onayı alınmalıdır 2. ve 3.  üç aylık dönemlerde sakıncalı bir durum ortaya konulmamıştır. MRI da kullanılan kontrast maddeler ile ilgili çalışma bulunmadığı için kontrastlı çekimler önerilmemektedir.

Gebelikte bel ağrısı sebepleri bir çok nedenden kaynaklanabilmekle birlikte tedavinin temelini korunma oluşturmaktadır. Tedavi gerekliliği durumunda ise konservatif tedavi yöntemleri ön planda tercih edilmelidir. Bu yöntemler fizyoterapi, manuel tedavi-kriyopraktik uygulamalar, akupunktur, stabilizasyon ortezleri ve ilaç tedavisini içermektedir. Disk herniasyonlarında epidural steroid enjeksiyonları da ilk 3 ay dışında uygulanabilmektedir. Eklem gevşekliğinin hormonal değişikliklere bağlı artmasına ikincil olarak artmış eklem açıklık egzersizleri eklem problemlerine yol açabileceği unutulmamalıdır.

Spinal problemlerde cerrahi tedavi endikasyonları bütün hastalar için geçerli olan sinir basısına bağlı nörolojik kayıp olması ya da ilerlemesi, tuvalet problemlerinin ortaya çıkmasında (cauda equina);omurga kırıklarında radyolojik ve nörolojik instabilite olarak özetlenebilir.

Şunlar da hoşunuza gidebilir
Ayak Bileği
Diz Burkulması Önleme ve Tedavi SSS
Eklem Artropastisi (Eklem Protezi) Cerrahisi
Patellofemoral Eklem Protezi
Osteoporoz
Sporcularda Omuz ve Dirsek Sorunları & İnstabiliteleri

Yorumunuzu bırakın